Gozo Snaps

Cittadella, Gozo Photo: Emanuel Borg. John Borg Collection
Cittadella, Gozo Photo: Emanuel Borg. John Borg Collection
Cittadella, Gozo Photo: Emanuel Borg. John Borg Collection
Bicycles resting on steps of Cittadella, Gozo Photo: Emanuel Borg. John Borg Collection

Xlendi, Gozo Photo: Emanuel Borg. John Borg Collection