Malta in Transition
Guido Stilon

Malta in Transition: Guido Stilon

Malta Postal Museum, Valletta
11 ta’ Frar – 7 Marżu 2020

Kuratriċi tal-Wirja: Letta Shtohryn
Direttur Artistiku:
Andrew Alamango
Arkivista:
Andrew Pace
Maniġer tal-Proġett:
Margerita Pulè

Ritratti ta’ Guido Stilon (kollezzjoni Grace Cilia Vincenti)

Ringrazzjament speċjali lil Grace u Albert Cilia Vincenti għall-involviment u l-assistenza mill-qrib tagħhom matul dan il-proġett. Kif ukoll lill-ħbieb ta’ Guido, Gerald Montanaro Gauci, Rose Lapira u Mario Tabone, għall-kontribut u d-diskussjonijiet tagħhom li għenuna nagħżlu r-ritratti għal din il-wirja.

Proġett appoġġat mill-Kunsill Malti għall-Arti — Malta Arts Fund

Appoġġat mill-APS Bank

Fl-2020 Magna Żmien ipproduċiet l-ewwel wirja tax-xogħol ta’ Guido Stilon li ntweriet pubblikament f’Malta. Minn meta skoprejna xogħlu mill-ġdid fl-2018, iddiġitalizzajna 2,000 xbiha mill-kollezzjoni tiegħu ta’ aktar minn 6,000 negattiva black and white tal-35mm. F’kollaborazzjoni ma’ sħabu u mal-familja tiegħu, intgħażlu għadd żgħir minn dawn ir-ritratti biex juru t-tema ta’ “Malta fi Tranżizzjoni”, li qabdu l-perjodu bejn il-Ħamsinijiet u s-Sittinijiet meta Guido kien l-aktar attiv fil-fotografija f’Malta.

Il-fotografija tiegħu tesplora l-aspett urban ta’ pajjiżu l-Belt Valletta u l-bliet, l-irħula u l-kampanja lil hinn minnha. Taqbad ukoll l-espansjoni tal-industrija u n-negozju bħala soluzzjoni ta’ wara l-Indipendenza għat-tkabbir ekonomiku, kif ukoll ta’ tipi tradizzjonali ta’ xogħol fil-kampanja.

Ix-xewqa aħħarija ta’ Guido kienet li jiddokumenta n-nies u l-prattiki li inevitabbilment kienu se jiġu sostitwiti fil-futur qrib mill-mixja ta’ progress. Madankollu, il-perspettiva ta’ Guido kienet waħda ta’ interess ġenwin, mhux nostalġika. Il-ħarsa tiegħu ta’ fotografu taqbad is-suġġetti tagħha mingħajr ma l-personalità tiegħu tegħlibhom, u tippreżentahom b’mod onest kemm jista’ jkun b’ġentilezza u rispett li jmur lil hinn mill-klassi u s-sess tagħhom.

Ix-xogħol ta’ Guido issa qed jerġa’ jiġi osservat minn ġenerazzjoni ġdida, 45 sena wara l-mewt qasir il-għomor tiegħu. Il-kwalità tal-fotografija tiegħu għandha bix-xieraq tpoġġi ismu fil-lista tal-fotografi Maltin eċċezzjonali ta’ wara l-gwerra.