O Għana Minn Hawn Għal Fejn?

Ta’ Adrian Camilleri


O Għana Minn Hawn Għal Fejn?

Malta
Ġunju, 2023

Direzzjoni: Adrian Camilleri
Kontenut Arkivjali: Magna Żmien Archive

Produzzjoni: Festivals Malta għal Ritmu Roots Festival 2023, li kiene megħjun mill-Ministeru tal-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u GSD Marketing Ltd.

O Għana, Minn Hawn Għal Fejn? huwa dokumentarju qasir dwar Malta li jesplora l-istorja tal-għana, il-mużika tradizzjonali tal-Gżejjer Maltin, u l-istat tagħha l-lum il-ġurnata. Bl-inklużjoni ta’ għannejja u daqqaqa, dan id-dokumnetarju wkoll jinkludi materjal arkivjali awdjo-viżiv li juri eżempji tal-għana minn Malta tal-passat meħudin mill-Arkivju ta’ Magna Żmien. O Għana Minn Hawn Għana Għal Fejn? kien varat f’Ritmu Roots Festival 2023 u Kinemastik Film Festival 2023.